Lượt truy cập

1419920
Hôm nayHôm nay56
Hôm quaHôm qua399
Tuần nàyTuần này1873
Tháng nàyTháng này5273
Tất cảTất cả1419920

Các Khoa, Phòng ban

Tầm nhìn - Sứ mạng

E-mail Print PDF

Khoa CNVL là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học –  chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Vật liệu hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

1. Tầm nhìn.

Trở thành Khoa hàng đầu trong các trường của cả nước trong:

- Môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu.

- Chương trình và chất lượng đào tạo.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH-CGCN).

2. Sứ mạng.

Khoa CNVL là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học –  chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Vật liệu hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

3.  Mục tiêu chiến lược.

Khoa CNVL sẽ trở thành khoa đào tạo và nghiên cứu có trình độ ngang tầm với các khoa cùng chuyên ngành trong các trường tại khu vực Đông nam Á vào thập niên 30 của thế kỷ XXI.


4. Định hướng chiến lược.

Xuất phát từ sứ mạng, mục tiêu của Khoa CNVL giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020, trên cơ sở phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu, Trường đề ra những định hướng chiến lược sau:

a/ Mở rộng có chọn lọc các hệ/ngành/chương trình đào tạo sau đại học, liên kết quốc tế.

b/ Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, tài chính...

c/ Củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo.

d/ Nâng cao hiệu quả - chi phí của các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH-CGCN.

e/ Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn.

f/ Tận dụng sức mạnh hệ thống của ĐHQG-HCM và phối hợp với các đơn vị thành viên khác trong quy hoạch và phát triển trường. Tích cực tham gia các chương trình trọng điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hợp tác chặt chẽ với khối trường ĐH Kỹ thuật cả nước.

 

1. Tầm nhìn.

Trở thành Khoa hàng đầu trong các trường của cả nước trong:

- Môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu.

- Chương trình và chất lượng đào tạo.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH-CGCN).

2. Sứ mạng.

Khoa CNVL là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học –  chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Vật liệu hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

3.  Mục tiêu chiến lược.

Khoa CNVL sẽ trở thành khoa đào tạo và nghiên cứu có trình độ ngang tầm với các khoa cùng chuyên ngành trong các trường tại khu vực Đông nam Á vào thập niên 30 của thế kỷ XXI.


4.  Định hướng chiến lược.

Xuất phát từ sứ mạng, mục tiêu của Khoa CNVL giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020, trên cơ sở phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu, Trường đề ra những định hướng chiến lược sau:

a/ Mở rộng có chọn lọc các hệ/ngành/chương trình đào tạo sau đại học, liên kết quốc tế.

b/ Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, tài chính...

c/ Củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo.

d/ Nâng cao hiệu quả - chi phí của các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH-CGCN.

e/ Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn.

f/ Tận dụng sức mạnh hệ thống của ĐHQG-HCM và phối hợp với các đơn vị thành viên khác trong quy hoạch và phát triển trường. Tích cực tham gia các chương trình trọng điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hợp tác chặt chẽ với khối trường ĐH Kỹ thuật cả nước.

Last Updated ( Thursday, 10 August 2017 20:30 )  
Back to Top