Lượt truy cập

1397385
Hôm nayHôm nay93
Hôm quaHôm qua226
Tuần nàyTuần này319
Tháng nàyTháng này5783
Tất cảTất cả1397385

Các Khoa, Phòng ban

Sau đại học


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Nhóm chuyên ngành: Công nghệ vật liệu

1. Công nghệ Vật liệu Vô cơ (605290)
2. Công nghệ Vật liệu Kim loại (605291)
3. Công nghệ Vật liệu Cao phân tử – Tổ hợp (605294)
A. Mục tiêu đào tạo:
- Trang bị cho học viên các kiến thức bổ sung và nâng cao về khoa học và công nghệ vật liệu truyền thống, tăng cường kiến thức về khoa học và công nghệ vật liệu tiên tiến; có thể thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành công nghệ vật liệu
- Giúp học viên nâng cao năng lực thực hành về khoa học và và công nghệ vật liệu, có khả năng thích ứng trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế
- Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của đất nước

B. Nội dung chương trình đào tạo:

1. Công nghệ Vật liệu Vô cơ (605290)

2. Công nghệ Vật liệu Kim loại (605291)

3. Công nghệ Vật liệu Cao phân tử – Tổ hợp (605294)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Vật liệu Cao phân tử – Tổ hợp Mã số: 60 52 94

1) Mục tiêu đào tạo :

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành CNVL Cao phân tử – Tổ hợp nhằm trang bị cho những người đã tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp Thạc sĩ ngành CNVL Cao phân tử – Tổ hợp trình độ cao về lý thuyết và thực hành; có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; phát hiện và giải quyết được những vấn đề khoa học – công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của đất nước.

2) Quy mô đào tạo:

Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm: 1 - 2 nghiên cứu sinh / 1 năm
Thời gian đào tạo Tiến sĩ theo hình thức không tập trung là năm năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học; từ ba đến bốn năm đối với người có bằng thạc sĩ.
Back to Top