Lượt truy cập

1364395
Hôm nayHôm nay520
Hôm quaHôm qua656
Tuần nàyTuần này2965
Tháng nàyTháng này520
Tất cảTất cả1364395

Các Khoa, Phòng ban

Vật liệu Năng lượng và Ứng dụng

I.      GIỚI THIỆU

Bộ môn Vật liệu Năng lượng và Ứng dụng tiền thân là Bộ môn Cơ sở Khoa học Vật liệu được thành lập sau khi Khoa Công Nghệ Vật Liệu được thành lập tháng 6/2001. Nhiệm vụ chính của bộ môn là nghiên cứu khoa học và đào tạo. Các môn mà bộ môn đảm nhận trang bị những kiến thức cơ sở về vật liệu cho sinh viên của Khoa.
Thiết bị nghiên cứu khoa học của bộ môn khá đầy đủ và hiện đại, đáp ứng đủ khả năng phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo.

II.     ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1.     Vật liệu thông minh.

2.     Vật liệu micro, nano .

3.     Vật liệu điện điện tử.

4.     Ăn mòn và bảo vệ kim loại trong công nghiệp và trong môi trường nhiệt đới.

5.     Hoá lý.

6.     Vật liệu từ.

7.     Các loại vật liệu tiên tiến.

8.     Nghiên cứu, triển khai các thiết bị công nghệ và thiết bị nghiên cứu khoa học.      

III.     DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN

STT Họ và tên Chức vụ
1 GS.TSKH. Vũ Đình Huy
2 TS. Nguyễn Thanh Lộc
3 TS. Lê Văn Thăng
Trưởng phòng PTN TĐ ĐHQG về Công nghệ Vật liệu, Phó Trưởng Khoa
4 TS. Nguyễn Bá Tài
5 ThS. Lưu Tuấn Anh
6 ThS. Trương Thuý Lệ
7 ThS. Trần Việt Toàn
8 TS. Nguyễn Thị Mỹ Anh
9 ThS. Lưu Hoàng Tâm
10 TS. Nguyễn Trần Hà Chủ nhiệm bộ môn
11 ThS. Bùi Thị Thảo Nguyên
12 TS. Vũ Anh Quang

IV.     ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1.  Đề tài cấp trường:" Nghiên cứu vật liệu nhớ hình", chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Hồng Đúc (năm 2005)

2.  Đề tài cấp ĐHQG: "Nghiên cứu chế tạo than nano lỏng bằng nguyên liệu trong nước"- chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Chánh Khê

3.  Đề tài cấp ĐHQG: "Điều chế chất ức chế ức chế ăn mòn để bảo vệ cột ống chống và cột ống khai thác tại các giếng khoan dầu khí khỏi sự ăn mòn điện hoá học", chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH Vũ Đình Huy

4.  Đề tài cấp sở: "Nghiên cứu nấu luyện gang hợp kim giàu cacbit crom để đúc các chi tiết chịu mài mòn dùng trong trạm trộn và bơm bê tông.", chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Mậu Chiến      

5.  Đề tài cấp sở:" Nghiên cứu, chế tạo thiết bị nấu cao tần, đúc ly tâm dùng trong ngành nha", chủ nhiệm đề tài: TS. Đăng Mậu Chiên

IV.     QUAN HỆ HỢP TÁC

V.     SINH HOẠT & KHEN THƯỞNG

VI.   CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC GẦN ĐÂY (chưa đầy đủ)

Phan Thị Anh Đào, Nguyễn Thanh Lộc,"Nghiên cứu chống ăn mòn cốt thép trong bê-tông trên mô hình mô phỏng điều kiện thủy triều ven biển",Tạp chí khoa  học  và phát triển. ĐHQG Tp HCM Tập 14 số K1/2011

Cao Duy Vinh, Lê Văn Thăng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt,"THE QUANTITATIVE CHARACTERIZATION OF THE DISPERSION STATE OF MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES (MWNTS)",Journal of chemistry, Vol.49 (3A), P. 279-284, 2011

Đàm Sao Mai, Vũ Đình Huy, Abdurakhmonov I. Y., Abduliarisnov A.,"Phân tích các điểm đột biến trên gen 165r DNA của vi khuẩn phân lập từ mỏ Bạch Hổ sau khi xử lý bởi Hexatreat 1512",Tạp chí Dầu Khí số 3, 2011

Le Van Thang, Emmanuelle ROUVIERE,"Production Single walled Carbon nanotubes by chemical vapor deposition from mechanism to Electro device",The International Conference on Green Technologies-Biofactory, Energy Sources, Nanotechnology and Advanced Engineering 12-15/10/2011

Cao Duy Vinh, Le Van Thang, Nguyen Thi Minh Nguyet, Luu Tuan Anh,"Controlling the dispersion of Multi-wall carbon nanotubes in deionized water and evaluating the effects of modified MWNTs on electrical conductivity of polyvinylalcohol composite thin film",Third International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA2011) 10-12/11/2011

My-Anh Nguyen, Marie-Odile Ruault, Franck Fortuna,"Study of nucleation-growth of metal precipitates by ion implantation in the presence of nanocavities",The 18th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2011) 27-28/10/2011

Vũ Đình Huy, Nguyễn Thị Kim Thắm,"Điều chế natri lignosulfonate từ dịch thải  nhà máy giấy để làm phụ gia nâng cao mật độ dòng điện của ăc quy chì",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Cao Duy Vinh, Le Van Thang, Nguyen Thi Minh Nguyet, Luu Tuan Anh, Trần Khắc Biên Cương,"The facile process to disperse and separate MWNTs in deionized water",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Cao Duy Vinh, Le Van Thang, Nguyen Thi Minh Nguyet, Luu Tuan Anh, Tran Khac Bien Cuong,"H2SO4/HNO3- Functionalization and quantitative assessment on modified multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) dispersion by UV-Vis spectroscopy",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Vũ Đình Huy, Lưu Hoàng Tâm, Phạm Thị Triết Băng,"Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn cốt thép bê tông trong nước biển bởi natri nitrit, canxi nitrat và natri silicat",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Lưu Tuấn Anh, Lê Văn Thăng, Lê Lâm,"Xác định thông số nhiệt độ hình thành pha Y123 trong quá trình tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao YBACO",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Bùi Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Hữu Niếu, Phạm Ngọc Tùng,"Tổng hợp nhựa polybenzoxazine – một loại nhựa nhiệt rắn mới thuộc họ phenol",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Nguyen Thi Minh Nguyet, Le Van Thang, Nguyen Van Dong, Nguyen Thi Hang, Luu Tuan Anh, Cao Duy Vinh,"A facile and effective purification method for multi-walled carbon nanotubes (MWNTs)",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Lê Văn Thăng,"Nghiên cứu phân tách hạt graphite tạo các hạt nano graphite có khả năng phân cực bằng phản ứng diazo hoá",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

My-Anh Nguyen, Marie-Odile Ruault, Franck Fortuna,"Formation and growth of nanocavities and cavities induced by He+ implantation in silicon", Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7  (SPMS-2011) - ĐHQG TPHCM 7-9/11/2011

Le Van Thang

Emmanuelle ROUVIERE, Frederic GAILLARD, Robert BAPTIST,"Study (Al2O3/Fe2O3/MoO3) catalyst nanoparticles for synthesis of single walled carbon nanotubes by chemical vapor Deposition", The 2rd AUN/SEED-Net Regional conference on Material Engineering 19-20/11/2009

Vu Dinh Huy, Nguyen Thi Minh Hoc,"Water soluble polyaniline - A corrosion Inhibitor for carbon steel in neutral solutions",International Corrossion Engineering Conference 24 -27/10/2010

Tran Thi Phuong Thao, Vu Dinh Huy, Nguyen Nhi Tru,"Corrosion resistence of zinc-iron coating deposited from alkaline bath",International Corrossion Engineering Conference 24 -27/10/2010

Vũ Đình Huy, Lê Phạm Thành Kim,"Ăn mòn thép và anốt hy sinh của tàu thủy trong nước sông Thị Vải",TC Phát triển KH&CN Tập 13, K1/2010, trang 24-31

Vu Dinh Huy, Nguyen Thi Minh Hoc,"Water soluble polyaniline - A corrosion Inhibitor for carbon steel in neutral solutions",TC KH&CN Vol 48, Iss. 5A, 2010

Tran Thi Phuong Thao, Vu Dinh Huy, Nguyen Nhi Tru,"Corrosion resistence of zinc-iron coating deposited from alkaline bath",Journal of Science and Technology Vol 48, Iss. 5A, 2010

Trần Việt Toàn, Nguyễn Hữu Niếu,"Tổng hợp Polyme cảm quang trên cơ sở Polyuretan acrylat","Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM 21-23/10/2009 ĐHBK TpHCM

Đàm Sao Mai, Cao Hồng Ngọc, Vũ Đình Huy,"Khảo sát khả năng khử Hydrosunfua (H2S) trong nước bởi vi khuẩn",Tạp chí Dầu khí Số 5, trang 34-38

Dam Sao Mai, Cao Hong Ngoc, Vu Dinh Huy,"Investigation on the Hydrogensunfide Ability of Bacteria in Waste Water",Petrovietnam Journal Vol. 6, pp.62-67

Vũ Đình Huy, Lưu Hoàng Tâm. So sánh lựa chọn chất ức chế ăn mò thép trong hệ thống nước làm mát. Proceedings of the 11th  Conference on Science and Technology. Vietnam National University- Hochiminh City Publishing House. October 21-23, 2009,pp. 46-51. (Abstract p.268). 2009

Vũ Đình Huy và Phạm Thị Ánh Phi. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép các-bon bởi nátri silicát và nátri phốt phát trong nước đã khử khí ôxy. Tạp chí hoá học, 2008, tập 46, số 3, trang 268-273

Vu Dinh Huy. Inorganic Corrosion Inhibitor Selection for Water-based Packer Fluid. The 2-nd International  Scientific Conference “ Fractured Basement Reservoir”: Petrovietnam 2008, Science and Technics Publishing Hause, pp.400-409. Vung Tau, Vietnam, September 09-10,2008

Nguyễn Thanh Lộc, Trần Đình Hiến, Mạ điện hợp kim Ag – Cu Ứng dụng trong chế tạo và phục hồi các tiếp điện, Tạp chí phát triển KH&CN ĐHQG-HCM, Vol 10 – 03/2007

Vũ Đình Huy và Trần Thị Lan Anh. Phối hợp Natri silicát và Natri phốtphát để kiểm soát sự ăn mòn thép đường ống trong nước đã khử khí ôxy ở các nhiệt độ khác nhau. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 : Ăn mòn và Bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế, Đà Nẵng, 6-8/04/2007. Bài báo No.19, trang 132-140

Vũ Đình Huy và Trần Thị Lan Anh, Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép bởi nátri môlípđát trong dung dịch nước trung tính và kiềm, Tạp chí Hóa học, tập 45, số 4, trang 467-472, 2007

Vũ Đình Huy, Abdulkarimov Abdusatter, Abdurakhmonov Ibrokhim, Nguyễn Khánh Hoàng, Khả năng ăn mòn kim loại của vi khuẩn khử sulphát phân lập được từ  mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Dầu khí, Số 4, trang 24-28, 2007

Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng,Vũ Đình Huy, Abdulkarimov Abdusatter, Abdurakhmonov Ibrokhim, Tác động của chất diệt khuẩn lên chủng vi khuẩn khử sulphát phân lập được tại mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Dầu khí, Số 5, trang 33-37 và 48, 2007

Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng,Vũ Đình Huy, Abdulkarimov Abdusatter, Abdurakhmonov Ibrokhim, So sánh khả năng ăn mòn kim loại do vi khuẩn hoang dại và vi khuẩn đã thích nghi với chất diệt khuẩn gây ra, Tạp chí Dầu khí, số 6, trang  28-32, 2007

Vũ Đình Huy và Trần Thị Lan Anh, Ức chế ăn mòn thép đường ống trong dung dịch nước trung tính và kiềm tại các nhiệt độ khác nhau bởi nátri môlípđát, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 10, số 06, trang 41-48, 2007

Nguyen Van Dan, Nguyen Ba Tai. Structure of TiO2 Thin Film Prepared By Sol- Gel Methode. Nanomaterials and Nanocomposites. Processing and Performance. January 8-9, 2007. Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam.

Vu Dinh Huy, Le Thi Ly, Effect of immersion time, temperature and pressure on the carbon steel corrosion inhibition efficiency by sodium silicate in neutral and alkaline water solutions, Proceeding of the 14th Asian- Pacific Corrosion Control Conference, October 21 to 24, 2006 in Shanghai, China.

Nguyễn Đại Đoàn, Đoàn Dũng,Nguyễn Kế Bính,Lương Hồng Đức, Một số kết qủa nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại đất hiếm tới tính chất cơ của thép không rỉ 06Cr18Ni10, Tạp chí khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, 56/2006

Vũ Đình Huy, Đặng Mậu Chiến, Lê Thị Lý, Ức chế ăn mòn thép đường ống trong dung dịch nước trung tính và kiềm tại các nhiệt độ khác nhau bởi nátri nitrít, Tạp chí Hóa học, tậpBack to Top