Lượt truy cập

1364362
Hôm nayHôm nay487
Hôm quaHôm qua656
Tuần nàyTuần này2932
Tháng nàyTháng này487
Tất cảTất cả1364362

Các Khoa, Phòng ban

Vật liệu Silicat

I. GIỚI THIỆU

Trước năm 1973: là xưởng gốm thuộc trường Trung cấp Bách Khoa, đào tạo học sinh hệ trung cấp.

1973 – 1975: là xưởng gốm thuộc trường đại học chuyên nghiệp đào tạo sinh viên hệ cao đẳng.

1975 – 1982: sau giải phóng trường ĐH Bách Khoa được thành lập do sự sát nhập 3 trường học viện quốc gia kỹ thuật Phú Thọ, đại học chuyên nghiệp trung cấp, Bách Khoa trung cấp. Trong thời điểm này, xưởng gốm thuộc bộ môn vô cơ – silicát, đào tạo sinh viên hệ kỹ sư chuyên ngành silicát.

1982 – 2000: thành lập trung tâm nghiên cứu vật liệu silicát, về mặt chuyên môn giảng dạy do bộ môn vô cơ – silicát trực thuộc Khoa Công nghệ hóa học và Dầu Khí phụ trách.

Năm 2000, do nhu cầu của xã hội, bộ môn Silicát tách ra khỏi Khoa Công nghệ hóa học và Dầu Khí, thành lập bộ môn Silicát trực thuộc Khoa Công nghệ Vật Liệu. Quy mô đào tạo hàng năm của bộ môn khoảng 35 kỹ sư, 3 thạc sỹ, 1 tiến sỹ.

Các bậc đào tạo của bộ môn:

•  Hệ ĐH chính quy

•  Hệ ĐH không chính quy

•  Hệ cao học.

Ngành vật liệu Silicát gồm 4 chuyên ngành hẹp:

•  Kỹ thuật sản xuất xi măng

•  Kỹ thuật sản xuất thủy tinh

•  Kỹ thuật sản xuất gốm sứ

•  Kỹ thuật sản xuất vật liệu chịu lửa.

Ngoài ra, ngành vật liệu Silicát cũng quan tâm nghiên cứu các vật liệu tiên tiến như

• Vật liệu kết khối trên cơ sở Al2O3 và ZrO2

•  Bột màu nhiệt dộ thấp, kích thước hạt cỡ nm

•  Sét nano

•  Vật liệu y sinh

•  Composite trên cơ sở bông gốm- samốt

•  Vật liệu bột ceramic và các ứng dụng của chúng.

II.   DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN

STT

Học và tên

Liên lạc

1

PGS.TS. Đỗ Quang Minh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

ThS. Kiều Đỗ Trung Kiên This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

TS. Nguyễn Khánh Sơn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

ThS. Huỳnh Ngọc Minh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

ThS. Nguyễn Vũ Uyên Nhi

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

TS. Phạm Trung Kiên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

KS. Trần Anh Tú

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

ThS. Lê Minh Sơn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10 TS. Nguyễn Xuân Thanh Trâm This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

III.   CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1.     Gốm sứ cổ điển

•   Nguyên liệu, xử lý và ứng dụng trong công nghệ

•   Sứ điện, gốm corident

•   Men màu và men kết tinh

•   Màu xương gốm

2.     Xi măng và thủy tinh

•   Các phụ gia cho XM trong quá trình đóng rắn

•   Kết khối miểng thủy tinh

3.     Thiết bị

•   Các loại lò nung, gốm sứ

•   Chế độ nung gốm

4.     Vật liệu tiên tiến

•   Vật liệu kết khối trên cơ sở Al2O3 và ZnO2

•   Bột màu nhiệt dộ thấp , kích thước hạt cỡ nm

•   Sét nano

•   Vật liệu y sinh : răng sứ

•   Composite trên cơ sở bông gốm- samốt

IV.   ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1.  Đề tài nghiên cứu VL gốm trên cơ sở bông gốm và Samốt (B.2000-20-73)

2.  Nghiên cứu sứ cách điện ( 2002/HĐ –KHC)

3.  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo lò nung đốt bằng gas

4.  Men kết tinh , Đỗ Quang Minh –Nguyễn thị Kim Liên, tạp chí phát triển KHCNghệ-2000 vol3.

V.     QUAN HỆ HỢP TÁC

Trong nước : tổng Công ty XDVL số 1

Nhà máy XM Hà Tiên 1-2

Viện khoa học Công nghệ XD Hà Nội

Nhà máy gốm sứ Thiên Thanh- Vitaly

Tổng công ty sành sứ thủy tinh VINACEGLASS

VI.    SINH HOẠT & KHEN THƯỞNG

VII.   CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC GẦN ĐÂY (chưa đầy đủ)

Đỗ Quang Minh ,”Giáo trình Hoá lý Silicat”  Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM 2009 (tái bản)

Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt  “Giáo trình Công nghệ sản xuất ximăng Pooclăng và các chất kết dính vô cơ“ ,Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM 2009 (tái bản)

Đỗ Quang Minh,” Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm chuyên ngành vật liệu Silicat”, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa TPHCM

Đỗ Quang Minh,” Giáo trình Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ”, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM

Đỗ Minh Đạo , “Cẩm nang sản xuất gạch ốp lát & granít“ Nhà xuất bản Xây dựng 2010

Đỗ Quang Minh, Trần Thị Thu Thụy,"Ảnh hưởng của barite (BaSO4) đến tính công tác của ximăng chống phóng xạ",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Nguyễn Khánh Sơn, Nguyễn Vĩnh Phước,"Chế tạo sản phẩm silicate calcium ứng dụng làm vật liệu nhẹ cách nhiệt",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Pham Trung Kien,"Chế tạo calcium phosphate dạng cầu làm vật liệu cấy ghép xương",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Lê Thị Duy Hạnh, Phan Đình Nam,"Influence of microwave curing technique to characterictics of cement paste",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Đỗ Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Trung Kiên, Đoàn Mạnh Tuấn,"Hydroxy Apatite kết khối bằng phương pháp ép nóng",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Tram N. X. T., Fauzi A.,Ishikawa K., Minh D. Q., Othman R,"Mechanical activation synthesis and in-vitro bioactivity evaluation of nanocrystalline carbonate-substitued Hydroxyapatite",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Le Thi Duy Hanh, Phan Van Thanh Hoa, Nhan Vi Van, Do Minh Dao,'A study of the effect of Fe/Ba molar ratio on the characteristic Ba-hexaferrite",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Đỗ Quang Minh, Huỳnh Ngọc Minh, Lê Thế Anh,"Khả năng kết tinh của gốm thủy tinh Lithium disilicate",Hội nghị KHCN lần thứ 12 - ĐHBK Tp.HCM 26-28/10/2011

Y. Mélinge, Christophe Lanos, K.S. Nguyen,, Carole Daiguebonne, Olivier Guillou, Stephane Freslon,"One-Dimensional-Time Study of the Dehydration of Plasterboards Under Standard Fire Condition (ISO 834): Thermo-Chemical Analysis", Journal of Fire Sciences vol 29, 4 (2011) 299-316

Pham Trung Kien, Michito Maruka, Kanji Tsuru, Giichiro Kawachi, Shigeki Matsuya, Kunio Ishikawa,"3D-porous calcium phosphate cement from a-tricalcium phosphate spheres for bone tissue regeneration", The 1st International Conference on Materials Engineering (ICME) and The 3rd AUN/SEED-Net Regional conference on Material (RCM) 2-3/02/2011

K.-S. NGUYEN, N.-T. NGUYEN,"Kinetic triplet study of calcite thermal decomposition by using tg/dta analysis results", The 3rd AUN/SEED-net Regional conference on Material Engineering 7-9/12/2011

Nguyễn Khánh Sơn,"Using a reverse approach to identify thermo-physical properties of fireproofing materials",Hội nghị KHCN lần thứ 4 - ĐHSPKT Tp HCM 08/09/2010

Đỗ Quang Minh, Kiều Đỗ Trung Kiên, Đỗ Thị Hằng, Nguyễn Đình Chinh,"Khả năng sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xây dựng không nung",Tạp chí VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM Vol.4+5(30+31), 5/2010, ( 44  – 48 )

Đỗ Quang Minh, Lê Thị Duy Hạnh,"Ảnh hưởng của phụ gia Đá vối đến xi măng Pooclăng",Tạp chí vật liệu xây dựng Việt Nam ISSN 1859-3001

Đo Quang Minh, Nghiem Minh Giang, Nguyen Nhu Long, Nguyen Thi Thu Hien, Doan Manh Tuan, Hoang Thi Thanh,"Preparation and characterization of a thin Al2O3 nano particles film on technical glass surface",Journal of Science and Technology            Vol 47 –5A /2009, pp284-291

Đỗ Quang Minh,"Xi măng từ bùn đỏ",Tạp chí VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM Vol.1(25), 10/2009, (40 – 44)

Đỗ Quang Minh, Lê Thị Duy Hạnh, Trần Đăng Thắng ,"Ảnh hưởng của đá vôi đến quá trình Hydrate hóa xi măng OPC",Tạp chí Hội VLXD Việt Nam Vol2, 2009, pp 40-44

Đỗ Quang Minh, Trịnh Thanh Sang,"Geopolyme hóa bùn đỏ",Tạp chí Hội VLXD Việt Nam Vol3, 2010, pp 40-44

K.S. Nguyen, Y. Melinge, C. Lanos,"Loss of perfomance induced by carbonation of lime-based fireproofing material",Concrete Solutions – Gramtham, Majorana & Salomoni (Eds) © 2009 Taylor & Francis Group London, ISBN 978-0-415-55082-6 PADUA, ITALY,22–25JUNE2009

Khanh –Son NGUYEN, Chrisophe LANOS, Yannick MELINGE,"Utilisation d'un calcul inverse pour estimer lesparametres de transfert thermique: Application aux materiaux de protection incendie",VII Colloque Interuniversite Franno – Quebecois sur la Thermique des Sytemes 18-20 mai 2009, Lille, France

Đỗ Quang Minh, Trịnh Thanh Sang ,"Geopolyme hóa bùn đỏ",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM ngày 21-23/10/2009, TP. HCM

Đỗ Quang Minh, Nguyễn Hải Long,"Nghiên cứu ảnh hưởng của Kaolin đến nhiệt độ nóng chảy của Men bằng kính hiển vi nhiệt",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM ngày 21-23/10/2009, TP. HCM

Nguyễn Khánh Sơn, Yannick Melinge, Christophe Lano,s"Nghiên cứu ứng xử của tấm Pannô cách nhiệt bằng thạch cao dưới tác động của nhiệt lò tuân theo đường nhiệt độ tiêu chuẩn ISO 834",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM ngày 21-23/10/2009, TP. HCM

Phạm Trung Kiên, Đỗ Quang Minh, Kunio Ishikawa,"Precursor phase during the synthesis of B- Tricalcium phosphate powder via a hydrothermal method",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM ngày 21-23/10/2009, TP. HCM

Đỗ Quang Minh, Huỳnh Ngọc Minh ,"Tổng hợp Leutice",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM ngày 21-23/10/2009, TP. HCM

Đỗ Quang Minh, Nguyễn Xuân Vĩ ," Vật liệu không nung từ Laterite",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM ngày 21-23/10/2009, TP. HCM

Đỗ Quang Minh, Nghiêm Minh Giang, Nguyễn Như  Long, Nguyễn Thị Thu Hiền ,"Màng thấm Nano AL2O3 cải thiện tính chất bề mặt thủy tinh",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM ngày 21-23/10/2009, TP. HCM

Đỗ Quang Minh, Nguyễn Học Thắng,"Gạch xốp từ Diatomite",Hội nghị KH&CN lần 11, ĐHBK TpHCM 21-23/10/2009 ĐHBK TpHCM

Đỗ Quang Minh, Tổng hợp bột mầu coban aluminat (CoAl2O4) kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp, Tạp chí phát triển KH&CN ĐHQG-HCM, Vol 10 – 10/2007

Đỗ Quang Minh, Vật liệu xốp từ oxit nhôm kết khối dùng làm vật liệu cấy ghép, Tạp chí khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, ,62/2007

Đỗ Quang Minh, Một số tính chất của gốm tràng thạch dùng làm răng sứ, Tạp chí khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, 62/2007

Đỗ Quang Minh và các cộng sự, Synthesis of nano crystalline beta tricalcium phosphate by an aqueous precipitation method, 3th Post Graduate Research Paper 2005/2006, School of Materials & Mineral Resources Engineering, 2006, ISBN 983-3391-72-9, 19-22.

Đỗ Quang Minh và các cộng sự, Application of X-ray diffraction and scanning slectron microscopy technique for structure and morphology of beta-tricalciumphosphate, 15th Scientific Conference & 16 Annual General Meeting of Electron Microscopy Society of Malaysia, ISBN-983-2888-41-7, 2006

Đỗ Quang Minh, Chất kết dính từ bùn đỏ, Tạp chí khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, 56/2006

Đỗ Quang Minh, Phân tích trạng thái vết gãy vật liệu oxit nhôm kết khối bằng ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM), Tạp chí khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, 58/2006

3

TS. Nguyễn Khánh Sơn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

ThS. Huỳnh Ngọc Minh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

ThS. Nguyễn Vũ Uyên Nhi

6

TS. Phạm Trung Kiên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

TS. Lê Duy Hạnh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

ThS. Lê Minh Sơn

9

ThS. Kiều Đỗ Trung Kiên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10 TS. Nguyễn Xuân Thanh Trâm This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Back to Top