Thông báo v/v triển khai công tác dạy qua mạng HK192

In

 

Thông báo V/v triển khai cộng tác dạy qua mạng HK192 xem ở link:

https://www.fshare.vn/file/HUMBCI9G8HJW

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 12 Tháng 3 2020 18:55 )