Tuyển dụng Công ty Decathlon

In

1/. Vị trí Quality Production Leader-Intern

- Đối tượng: các sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường

- Link download (Link)

2/. Vị trí Quality Production Leader:

- Đối tượng: cựu sinh viên có kinh nghiệm hơn 1 năm làm việc trong lĩnh vực chất lượng của khối sản xuất

- Link download (Link)

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 12 2014 22:46 )