Tuyển dụng Công ty CP Bảo Toàn A

In

 

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy pin mặt trời đơn tinh thể thuộc dự án "Từ cát đến Năng lượng" tại Quảng Trị:

- File tuyển dụng đính kèm sinh viên download tại link: Tuyển dụng Nhà máy pin mặt trời

- Thời gian đăng ký: từ ngày 23/7/2015 - đến ngày 29/7/2015 ( Thứ 4)

- Sinh viên đăng ký qua địa chỉ mail cho thầy Kiên: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Thời gian phỏng vấn trực tiếp: Thứ 7 ngày 01/8/2015 hoặc Thứ 2 ngày 03/8/2015