Hội nghị CBVC & Đại hội Công đoàn Khoa năm học 2012 - 2013

In

Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2012 – 2013 & Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014

THÔNG BÁO HỌP

HỘI NGHỊ CBVC & ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA

Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2012 – 2013 & Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014 của Khoa Công Nghệ Vật Liệu sẽ được tổ chức như sau:

Thời gian: 08g00 ngày Thứ Năm (20/09/2012)

Địa điểm: Phòng Chuyên Đề Khoa Công Nghệ Vật Liệu

Thành phần: Toàn thể CB – CNV Khoa CNVL

Kính mời toàn thể Cán bộ Viên chức Khoa đến tham dự đầy đủ

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 08:43 )