Học bổng Chính phủ Đài Loan 2017

Print

 

chương trình học bổng Chính phủ Đài Loan năm 2017.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng: 2 suất

2. Đối tượng: giảng viên hoặc sinh viên. Nếu đối tượng là sinh viên thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là sinh viên năm cuối, sẽ hoàn thành chương trình học trước tháng 8/2017.

- Là sinh viên giỏi nhất hoặc nhì toàn truờng không phân biệt ngành học

- Là đối tượng nhà trường tuyển làm giảng viên sau khi hoàn thành chương trình học tại nhà trường

- Có chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL cấp 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh (như TOEIC, TOEFL hoặc IELTS)

3. Hạn chót nộp hồ sơ: Quý Khoa, Trung tâm, Phòng thí nghiệm vui lòng gửi công văn đề cử ứng viên (tối đa 02 ứng viên), xếp theo thứ tự ưu tiên kèm hồ sơ về Phòng Quan hệ Đối ngoại trước ngày 15/3/2017.

Vui lòng xem thông tin hướng dẫn Học bổng Chính phủ Đài Loan năm 2017 đính kèm (bao gồm: biểu mẫu hồ sơ, hướng dẫn,...)

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính đề nghị Quý Khoa, Trung tâm, Phòng thí nghiệm thông báo rộng rãi thông tin trên đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên và gửi thông tin đề cử về Phòng theo thời hạn nêu trên.

Thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Thị Phổ - Phòng Quan hệ Đối ngoại (P.102 A5). Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ext: 5243

Link download