Ban giảng huấn

In

BỘ MÔN VẬT LIỆU NĂNG LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG

STT

Học và tên

Liên lạc

1

TS. Nguyễn Thanh Lộc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

TS. Lê Văn Thăng


3

TS. Nguyễn Bá Tài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

ThS. Lưu Tuấn Anh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

ThS. Trương Thuý Lệ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

ThS. Trần Việt Toàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

TS. Nguyễn Thị Mỹ Anh


8

ThS. Bùi Thị Thảo Nguyên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9 TS. Nguyễn Trần Hà
10 TS. Vũ Anh Quang Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 TS. Trần Đức Châu
12 ThS. Vương Vĩnh Đạt

BỘ MÔN POLYMER

STT

Học và tên

Liên lạc

1

TS. La Thị Thái Hà

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

PGS.TS. Nguyễn Đắc Thành

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

PGS. TS. Huỳnh Đại Phú

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

TS. Võ Hữu Thảo

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

TS. Hoàng Xuân Tùng

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

TS. Cao Xuân Việt

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

TS. Nguyễn Thị Lệ Thanh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

TS. Nguyễn Thị Lệ Thu

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

ThS. Phan Quốc Phú

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

KS. Trần Tấn Đạt

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11 Võ Thị Thuý Huỳnh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 TS. Bùi Văn Tiến

BỘ MÔN VẬT LIỆU KIM LOẠI & HỢP KIM

STT

Học và tên

Liên lạc

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Dán

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

ThS. Nguyễn Duy Thông

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

TS. Lê Văn Lữ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

ThS. Võ Thế Sơn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

TS. Huỳnh Công Khanh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Thầy Đàm Văn Hoàng

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Thầy Nguyễn Hữu Tú

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

ThS. Lê Quốc Phong

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Thầy Nguyễn Văn Xuân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12 TS. Trần Văn Khải
13 ThS. Trần Thanh Tâm
14 ThS. Lương Thị Quỳnh Anh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BỘ MÔN VẬT LIỆU SILICAT

STT

Học và tên

Liên lạc

1

PGS.TS. Đỗ Quang Minh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

TS. Nguyễn Khánh Sơn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

ThS. Huỳnh Ngọc Minh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

ThS. Nguyễn Vũ Uyên Nhi

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

TS. Phạm Trung Kiên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

ThS. Lê Minh Sơn

7

ThS. Kiều Đỗ Trung Kiên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8 ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 TS. Nguyễn Xuân Thanh Trâm Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 06 Tháng 10 2019 18:50 )