Kế hoạch MHX 2013 CNVL

Print

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2013 - Khoa Công nghệ Vật Liệu

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 2013

KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

I. THỜI GIAN – ĐỊA BÀN – SỐ LƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian: Tháng 7-2013 (dự kiến)

2. Địa bàn:

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG CHIẾN DỊCH:

1. Công tác xã hội - Vệ sinh môi trường:

- Tổ chức các ngày lao động làm xanh, sạch môi trường.

- Tuyên truyền và vận động đồng bào giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ nguồn nước sạch, các biện pháp bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

2. Truyền thông dân số – kế hoạch hóa gia đình, truyền thông dinh dưỡng, tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS:

- Tổ chức tuyên truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình, về công tác bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng cho người lớn và trẻ em, bài trừ các tệ nạn mê tín, lạc hậu.

- Tổ chức các ngày ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội.

- Tổ phát thanh kết hợp tuyên truyền về MHX, các  hoạt động xã hội khác …

3. Công tác thiếu nhi, ôn tập hè:

- Tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, các lớp học bồi dưỡng văn hóa hè cho thiếu nhi địa phương các lớp tiểu học và trung học cơ sở; xây dựng các tủ sách thiếu nhi.

- Giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông, tuyên truyền công ước về quyền trẻ em, luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp tổ chức trao phần quà cho thiếu nhi địa phương với chi bộ Sinh viên 3.

4. Đền ơn đáp nghĩa:

- Thăm viếng và ôn lại truyền thống cách mạng ở các di tích lịch sử (địa phương giới thiệu).

- Thăm hỏi và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng.

5. Hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con địa phương:

Các chương trình văn nghệ có thể tổ chức dạng gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ và các đơn vị khác.

6. Xây dựng và phát triển lực lượng chính trị:

- Xây dựng lực lượng chính trị, tập hợp lực lượng thanh niên địa phương cùng tham gia.

- Phối hợp tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên, Hội viên; xây dựng đội hình thanh niên, khơi dậy phát triển hoạt động Chi đoàn ở ấp, ở xã…

7. Xây dựng các công trình trọng điểm:

- Đường Bê tông: Bê tông hóa một con đường giao thông nông thôn tại địa bàn, do lực lượng chiến sĩ MHX thường trực của khoa và lực lượng thanh niên đối ứng, bà con nhân dân trên địa bàn chiến dịch của địa phương cùng thực hiện.

Last Updated ( Monday, 15 April 2013 15:38 )