Lịch môn học vật liệu Blend

Print

Thông báo V/v lịch học môn Vật liệu Blend ( hỗn hợp Polymer)


THÔNG BÁO

V/v Lịch học môn Vật liệu Blend ( hỗn hợp Polymer)

 

Khoa Công nghệ Vật liệu trân trọng thông báo đến học viên Cao học K.2011 chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp về lịch học môn “Vật liệu Blend” do TS. Huỳnh Bá Giã giảng dạy như sau:

Trân trọng./

Ghi chú: Phòng học cho các buổi trên sẽ thông báo sau.

Last Updated ( Tuesday, 21 August 2012 15:12 )