Thông tin GVCN Khóa 2016

Print

 

Nhằm thuận lợi cho các bạn tân sinh viên trong việc liên hệ giải đáp các thắc mắc. Khoa gửi đến các bạn thông tin liên hệ GVCN lớp mình:

1. Lớp VL1601:

- GVCN: Cô Lương Thị Quỳnh Anh

- Điện thoại: 0937452177

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Lớp VL1604:

- GVCN: Cô Bùi Thị Thảo Nguyên

- Điện thoại: 0902502456

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Lớp VL1605:

- GVCN: Thầy Cao Xuân Việt

- Điện thoại: 0903055560

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Lớp VL1606:

- GVCN: Thầy Phạm Trung Kiên

- Điện thoại: 0908661076

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 09 September 2016 13:40 )