Thông tin tuyển sinh

In

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

http://www.fmt.hcmut.edu.vn

1. CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT LIÊN QUAN TỚI CÁC CHUYÊN MÔN.

 

2. TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sv sau khi tốt nghiệp KS KTVL có khả năng làm việc trong nhiều lãnh vực :

3. MỘT SỐ CON SỐ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA (khảo sát độc lập)

Stt

Thông số khảo sát

Số liệu của khoa CNVL/toàn trường BK

Vị trí xếp hạng trong trường

1

Tỷ lệ SV có việc làm và đi học tiếp sau 6 tháng ra trường

98.9/99

3/11

2

Tỷ lệ SV có việc làm và đi học tiếp sau 1 năm ra trường

100/100

-

3

Số SV được giới thiệu đi học nước ngoài/SV ra trường hàng năm

20/165

-

4

Mức lương khởi điểm (triệu)

7-16

4/11

5

Khả năng thăng tiến sau 1 năm làm việc

30%

1/11

6

Lương sau 1 năm làm việc- mức độ tăng

9-22

1/11


4. MỘT SỐ CON SỐ KHẢO SÁT CÁN BỘ , SV CỦA KHOA

Stt

Thông số khảo sát

Vị trí xếp hạng trong trường

1

Số giờ giảng trung bình năm

9/11

2

Số giờ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hổ trợ doanh nghiệp

1/11

3

Số công bố khoa học /tổng số cán bộ trên các công trình uy tín quốc tế hàng năm

1/11

4

Số đề tài –dự án nghiên cứu khoa học /tổng số cán bộ

1/11

5

Phong trào SV nghiên cứu khoa học/tổng số SV

1/11

6

Các công trình mùa hè xanh phục vụ công đồng

1/11


5. MỘT SỐ CÔNG TY TIÊU BIỂU LÀ ĐỐI TÁC CỦA KHOA:

6. MỘT SỐ CỰU SV THÀNH ĐẠT:

1.  Trần Văn Tựu – Cựu HV Cao Học: GĐ Công Ty Veittiles : http://viettiles.com/vi

2. Nguyễn Thị Lệ Giang: Cựu HV Cao Học: Giám Đốc RD, Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông;

3. Lê Chí Hào Cựu SV Khoa. Quản Lý Vùng – Công Ty Bridgestone VN

4. Thái Thành Tín: Cựu SV Khoa. Quản Lý Vùng – Công ty Nike VN

5. Nguyễn Trần Hà - Cựu SV Khoa TS-Giảng Viên trường ĐHBK

6. Nguyễn Thị Lệ Thu- Cựu SV Khoa TS-Giảng Viên trường ĐHBK

7. Giang Ngọc Hà – Cựu SV Khoa TS-Giảng Viên trường ĐH Công Nhiệp Thực Phẩm Tp HCM.

8. Huỳnh Công Trực-- Cựu HV Cao Học- Case Western Reserve University

9. Trần Văn Khải - Cựu SV Khoa TS-Giảng Viên trường ĐHBK

11.Hồ Duy Khiết- Cựu SV Khoa Helmholtz Institute for Pharmaceutical Research Saarland (HIPS)

7. LINK VỀ KHOA:

http://www.fmt.hcmut.edu.vn

www.youtube.com/watch?v=2skUz9hrBXY

www.youtube.com/watch?v=iMsBaiQ5Elo

www.youtube.com/watch?v=jmDlI9sobnA

www.youtube.com/watch?v=eUHgz745QQw

www.youtube.com/watch?v=npLO7l8Ui18

www.youtube.com/watch?v=GNrKzqpBWnE

www.youtube.com/watch?v=OKW4wj16j9w

www.youtube.com/watch?v=694nasnGZAw

www.youtube.com/watch?v=8tv1O5Qncx0

www.youtube.com/watch?v=U3cAUIWZ16g

www.youtube.com/watch?v=zu0EWy_VM4g

www.youtube.com/watch?v=3ujfFSYbAzM

www.youtube.com/watch?v=HIztGPmMoYc

www.youtube.com/watch?v=ssPOd_6zj70

www.youtube.com/watch?v=JpW_j1s6JKw

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 7 2017 10:07 )